Een doorstart maken zodat een bedrijf voortgezet kan worden

Een ondernemer start een bedrijf altijd vanuit passie en liefde voor het vak ondernemen. Het is voor ons dus een hoger doel om bedrijven zoveel mogelijk te behouden. Is het bedrijf nog levensvatbaar genoeg om een doorstart te maken dan zal Oxyz jou daarbij begeleiden. Een doorstart is mogelijk bij bedrijven die BV of NV zijn. Hierbij is ga jij niet als persoon failliet maar jouw bedrijf gaat failliet. Bij andere rechtsvormen is het privé vermogen van de ondernemer namelijk ook onderdeel van het bedrijf. Het is wel belangrijk om op tijd aan de bel te trekken om een succesvolle doorstart te kunnen verwezenlijken. Oxyz helpt jou daar graag bij. De financiering van een doorstart is vaak een probleem. Er zijn te weinig financiële middelen om een doorstart te kunnen betalen. Je kunt daarbij in sommige gemeentes gebruik maken van een BBZ krediet. Dit krediet kan gebruikt worden om tijdelijk onvoldoende inkomen te compenseren. Oxyz maakt vervolgens samen een overeenkomst om het BBZ krediet te kunnen aflossen bij de gemeente. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een lening of schenking van familie, vrienden of kennissen bij het maken van een doorstart. Dit bedrag kan dan vervolgens gebruikt worden in het betalingsvoorstel richting de schuldeisers. Daarnaast kan er sprake zijn van een spaarsanering. Bij deze optie heeft het bedrijf nog genoeg inkomsten om zelfstandig af te lossen. Hierbij wordt de afloscapaciteit berekent en dit bedrag moet iedere maand gedurende een periode van drie of vijf jaar worden afgelost. De afloscapaciteit wordt berekend aan de hand van de volgende som: jouw netto inkomen – jouw VTLB = afloscapaciteit. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het minimale bedrag dat nodig is om te leven. Als de schuldeisers akkoord gaan met de betalingsovereenkomst wordt na drie jaar de schuld kwijtgescholden.

Het doel is om een doorstart te verwezenlijken

Een doorstart verwezenlijken is het hoogste doel voor Oxyz maar er moeten wel genoeg financiële middel aanwezig zijn om dit traject te kunnen starten. Het is niet zo dat jouw bedrijf pas hulp kan krijgen wanneer het failliet is. Bij een dreigend faillissement is het juist verstandig om al een schuldhulpverlening te raadplegen. Je kunt dan rekenen op gemeende hulp en ondersteuning vanuit jouw adviseur. Oxyz wil iets voor jou betekenen en jou terug brengen naar die positieve opwaartse spiraal. En jouw adviseur zal er alles aan doen om jou niet in die neerwaartse spiraal terecht te laten komen. Oxyz is dan jouw partner, steunpilaar en klankbord. De jarenlange ervaring van de adviseurs zal jou genoeg ondersteuning bieden tijdens deze moeilijke periode. Gezamenlijk wordt er voor gezorgd dat aan het einde van het traject de meest optimale oplossing is gecreëerd. Niet alleen voor de ondernemer zelf maar voor alle betrokken factoren in de situatie.