Wat is een eigen risico drager in het kader van de ziektewet?

Een eigen risico drager in het kader van de ziektewet is een bedrijf dat ervoor kiest om, in ruil voor een lagere premie, zelf hun preventie- en verzuimbeleid uit te voeren. Dit betekent dat wanneer een werknemer ziek wordt, het bedrijf zelf de Ziektewet uitkering betaalt, terwijl dit gewoonlijk door het UWV wordt gedaan. Er zitten dus voordelen en risico’s vast aan het zijn van een eigen risico drager in het kader van de ziektewet! We vertellen je hier graag meer over.

Wat houdt eigen risico drager zijn verder nog in?

Je moet als eigenrisicodrager de Ziektewet uitkering van een medewerker die daar recht op heeft betalen, ook wanneer die medewerker vanwege het verzuim niet meer bij je werkt. Ook moet je dus zelf een verzuimadministratie uitvoeren en het contract dat je voor arbodienstverlening hebt uitbreiden, zodat het overeenkomt met datgene wat er van je wordt verwacht in het kader van je verantwoordelijkheden als eigen risico drager. Ook ben je verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid wanneer dat voor een uitgevallen medewerker van toepassing is. Dit kun je wel uitbesteden aan een partij die hierin is gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld Xs2more .

Extra verantwoordelijkheden

Ook moet je als eigen risico drager zorgen dat je werknemers ziek en/of beter meldt bij het UWV, wat ook belangrijk is voor de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Het UWV controleert of je dit allemaal goed doet, want anders nemen zij de werkzaamheden weer van je over en kan je de financiële voordelen verliezen. Kies je er dus voor om een eigen risicodrager te worden in het kader van de ziektewet, dan is het belangrijk dat je hier goed over nadenkt en je verplichtingen goed uitvoert. Alleen dan profiteer je en pluk je er de vruchten van!